Acció amb plàstics blancs i grogs a Sabadell, 24 de febrer de 1973