Acció amb plàstics verds a Vallparadís, 28 de maig de 1972