Acció amb plàstics i cordills als grups de Sant Llorenç, 6 d’agost de 1972