Acció amb plàstics blaus a la Xemeneia Almirall, Terrassa, 27 d’agost de 1972